Kwaliteit |

Aandacht voor kwaliteit

Kwalitatief goede zorg komt niet vanzelf. Voor een belangrijk gedeelte heeft het natuurlijk te maken met de kennis, ervaring en inzet van de fysiotherapeut. Op deze pagina staan een aantal aanvullende zaken die te maken hebben met het op peil houden van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg.

BIG register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen. U kunt mij vinden in het register onder nummer 19041460704.

Beroepsvereniging

Het lidmaatschap van een beroepsvereniging helpt om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken in de wetenschap van de fysiotherapie, biedt een platform om ervaringen te delen met collega’s en biedt vakinhoudelijke bij- en nascholingscursussen. Daarom ben ik lid van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en de gespecialiseerde beroepsvereniging voor geriatrie-fysiotherapie NVFG (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie). 

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te waarborgen, heeft het KNGF het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Fysiotherapeuten mogen zich hier inschrijven als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken volgens de officiële richtlijnen van het KNGF.  Fysiotherapeuten die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister moeten geregeld bijscholingen volgen. Ze werken dus op basis van de meest recente, wetenschappelijke kennis. Sinds 2004 ben ik ingeschreven in dit kwaliteitsregister. 

Klachtenregeling

Hebt u een klacht over uw fysiotherapeut? Blijf er niet mee rondlopen. De klacht kenbaar maken is beter voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Via KNGF ben ik aangesloten bij de geschillencommissie waar uw klacht zorgvuldig wordt afgehandeld. Klik hier voor meer informatie.

Patient-ervaringsmetingen

Om tevredenheid en ervaringen van patienten te meten doet de praktijk mee aan zogenaamde “PREM” metingen. Een PREM is een korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. In de vragenlijst zitten vragen omtrent  de score voor aanbeveling en open vragen (complimenten en verbeterpunten). De ervaringsvragen gaan o.a. over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie. Deze vragenlijst wordt door een onafhankelijke partij verstuurd en kan anoniem worden ingevuld. Als u geen vragenlijst wilt ontvangen kunt u dat aangeven.
Mijn rapportcijfer over het afgelopen jaar tot en met maart 2023 was een 9,5.
Klik hier voor een uitgebreidere samenvatting van de patiëntenbeoordelingen van de afgelopen 12 maanden (opent in een nieuw venster). Deze gegevens worden automatisch ververst.

Meer informatie

BIG register

Meer informatie over het BIG register? Klik hier.

Nederlandse Vereniging voor fysiotherapie in de geriatrie.
Klachtenregeling

Kijk hier voor informatie over de klachtenregeling.

Ouderen Parkinson kwaliteit

Contactgegevens

Poortdijk 34C
3402 BS  IJsselstein
T: 06-27249262
M: info@fysiotherapie-kristakuijpers.nl

Bedrijfsgegevens

Bank: NL74 KNAB 0602 5137 82
KvK: 80790801
BIG register: 19041460704
AGB: 04089797

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
NVFG Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
Lid van Parkinson Net